FOREX - krótkie wprowadzenie


FOREX - Rynek walutowy


FOREX (także FX od ang. Foreign Exchange - rynek walutowy) jest największym rynkiem inwestycyjnym na świecie, a z każdym rokiem jego wartość wzrasta.
W kwietniu 2010 roku rynek forex osiągnął 4 bln dolarów dziennego obrotu, a jego wzrost sięgnął 20% w stosunku do kwietnia roku 2007. Dla porównania dzienne obroty na giełdzie nowojorskiej osiągają 25 mld dolarów. Środki na rynku do niedawna pochodziły w głównej mierze od profesjonalnych inwestorów, jednak wraz z udostępnieniem platform transakcyjnych, wielu klientów detalicznych zaczęło na nim inwestować.

Handel na rynku odbywa się 24 godziny na dobę, od niedzieli wieczorem do piątku wieczorem (według czasu środkowoeuropejskiego). Mimo ciągłości pracy na rynku, łatwo można wyszczególnić 3 sesje odpowiadające sesjom giełdowym w Azji, Europie i Ameryce. Wszystkie pary walutowe są w ciągłym obrocie, jednak sesyjność rynku wyraźnie przekłada się na ruchy walutowe wybranych par. Na przykład w godzinach pracy giełd amerykańskich, zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się pary walutowe oparte na dolarze. Waluta jest sprzedawana w różnych rozmiarach partii. Mikro partia jest to 1.000 jednostek waluty bazowej, np. dolara. Mini partia to 10.000 jednostek, a partia standardowa to 100.000 jednostek.Pary walutowe


Handel walutami na rynku odbywa się za pomocą par walutowych.
W przeciwieństwie do rynku akcji, gdzie można kupić lub sprzedać jedną akcję, na rynku forex aby zakupić wybraną walutę, należy sprzedać inną. Np. dokonując zakupu na parze eurusd, kupujemy euro sprzedając dolara. Prawie wszystkie pary walutowe są wyceniane do czwartego miejsca po przecinku. Ta najmniejsza wartość nosi nazwę pips.

Detaliczni lub początkujący handlarze walutowi zwykli obracać walutą w mikro partiach, ponieważ jeden pips w mikro partii przekłada się na ruchy o 10 centów w górę lub w dół. Ta niewielka zmiana wartości powoduję, że łatwiej kontrolować im rezultaty poczynionych inwestycji. W mikro partii jeden pips to ruch o 1 dolara, a w partii standardowej o 10 dolarów. Na światowym rynku kapitałowym istnieją tysiące par walutowych, jednak w globalnym obrocie największą popularnością cieszą się pary walutowe oparte na dolarze amerykańskim (USD), dolarze kanadyjskim (CAD), euro (EUR), funcie brytyjskim (GBP), franku szwajcarskim (CHF), dolarze nowozelandzkim (NZD), dolarze australijskim (AUD) oraz jenie japońskim (JPY). Mimo, że handel na rynku walutowym nie należy do najłatwiejszych, to mniejsza ilość par walutowych znacznie pomaga w analizie ruchów walutowych. Na ruchy rynkowe, tak jak i w przypadku giełdy papierów wartościowych, główny wpływ ma prawo popytu i podaży. Inne czynniki oddziaływujące na ceny walut to: stopy procentowe, dane makroekonomiczne z największych krajów, sytuacja geopolityczna.


Przyswojenie wiedzy na temat rynku, nie jest skomplikowane, jednak wypracowanie odpowiedniej strategii postępowania i inwestowania wymaga doświadczenia, które można zdobyć korzystając z bezpłatnych kont demonstracyjnych udostępnianych przez brokerów walutowych.